Vi søker en engasjert og ansvarsbevisst leder av seksjon depotmottaker

Divisjon Verdipapirtjenester tilbyr et bredt spekter av tjenester til aktørene i verdipapirmarkedet. Våre kunder er alt fra forvaltningsselskaper og verdipapirforetak til investorer og utstedere. Kundene oppfattes som krevende og utfordrende og det forventes en høy grad av kvalitet, nøyaktighet og betydelig fagkompetanse i våre leveranser. Depotmottakerfunksjonen er en lovregulert rolle for de forvaltningsselskaper, verdipapirfond og alternative investeringsfond(AIF’er) som bruker DNB Bank ASA som depotmottakerbank. 

Vi søker nå ny seksjonsleder for depotmottakerfunksjonen

Depotmottakerenheten har ansvaret for å foreta lovpålagte kontroller av fond og består i dag av 4 medarbeidere samt leder og er lokalisert i Bjørvika, Oslo. Enheten har bl.a. som oppgave å sørge for kontroll av at selskapenes instruksjoner og salg, kjøp og nytegning av finansielle instrumenter er i samsvar med lov, forskrifter og vedtekter.  Depotmottaker skal kontrollere verdiberegninger for fondene samt vurdere kvalitet på kontrollrutiner hos selskapene. Videre skal depotmottaker overvåke kontantstrømmer og kontrollere at utstedelse av aksjer/andeler samt utdeling fra fondene og AIF-ene foregår i henhold til lovverket.  Stillingen medfører utstrakt kundekontakt med forvaltningsselskaper.

Du har god erfaring med kontrollarbeid og forståelse for hvordan investeringsinnretninger fungerer. Du skal være en aktiv pådriver og deltaker i kontrollarbeidet og bidra til høy kvalitet i prosessene. I tillegg har du gode leder- og kommunikasjonsegenskaper, og evne til å motivere, støtte og følge opp medarbeidere på en inkluderende måte.

Kjennskap til verdipapirmarkedet samt evne til å sette seg inn i relevante reguleringer og rammevilkår er en forutsetning. Arbeidet med kontinuerlig å effektivisere arbeidsprosesser vil være en sentral del av stillingen, og du har derfor innsikt i hvordan videreutvikle IT-verktøy fra et brukerperspektiv.  Du vil være et aktivt medlem av divisjonens ledergruppe, samt bidra inn i relevante fora og arbeidsgrupper herunder inn mot Verdipapirfondenes Forening (VFF), samt kontakt med og rapportering til Finanstilsynet.

Vi mottar gjerne en søknad fra deg som er engasjert og ansvarsbevisst, tør å utfordre og synes stillingen høres spennende ut.

Er dette noe for deg? Kontakt Arne Adli på tlf. 90 63 99 27

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.01.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Arne Adli
mob: 906 39 927

DNB Markets er landets største verdipapirforetak og ledende aktør innenfor områdene valuta, aksjehandel og andre investeringsprodukter, corporate finance, verdipapiradministrative tjenester og analyse. DNB Markets har meglerbord i 11 byer i Norge og kontorer i Stockholm, London, New York, Houston, Singapore og Shanghai.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnsjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.