Senior fagleder informasjonssikkerhetsstyring – Konsernsikkerhet

Har du lyst til å bidra til at DNB systematisk reduserer risiko?

Tilnærmingen til sikkerhet er løpende under utvikling og modernisering, slik at vi stadig skal være tilpasset ny teknologi og endringer i trusselbildet. Vi har ambisjoner om å være et av Europas ledende sikkerhetsmiljøer innen finansnæringen.

Divisjonen Konsernsikkerhet har for tiden 20 medarbeidere, er organisert i støtteområdet People & Operations (POP), og har ansvar for DNBs helhetlige håndtering av sikkerhet (security). Det omfatter sikkerhetsstyring, informasjonssikkerhet, trusseletterretning, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og krisehåndtering i DNB. Vi samarbeider tett med DNBs divisjon for IT-sikkerhet og –risikostyring, og med compliance-miljøene på konsernnivå.

Senior fagleder informasjonssikkerhet vil være divisjonsdirektørens og konsernets fremste rådgiver innenfor fagområdet informasjonssikkerhetsstyring. Stillingen vil være fast representert i divisjonens ledergruppe og er direkte underlagt divisjonsdirektør. Faglig rapportering og koordinering vil i hovedsak foregå mot seksjonssjef Security Governance.

Ansvarsområder:

 • Faglig ansvar for styring av informasjonssikkerhet, som inngår som en del av helhetlig styringssystem for sikkerhet
 • Bidra til utvikling og implementering av hensiktsmessige styringsdokumenter, krav og prosesser knyttet til informasjonssikkerhet
 • Påse at informasjonssikkerhet er et fagområde som har tilstrekkelig fokus og er tilstrekkelig integrert i konsernets helhetlige sikkerhetsstyring
 • Være aktivt i dialog med konsernet, herunder spesielt IT og andre utviklingsmiljøer, for å bidra til at forretningsenhetene når sine mål gjennom effektiv og tilstrekkelig informasjonssikkerhet
 • Være en faglig premissgiver og støttespiller for å følge opp at informasjonssikkerhet behandles som en del av ordinær risikostyring og internkontroll

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå (relevant erfaring og realkompetanse kan kompensere for manglede utdanning)
 • Ledererfaring er ønskelig men ikke et krav
 • Relevante sikkerhetssertifiseringer (eks. CISSP, CISA, CISM, ISO 27001)
 • Erfaring med utforming av styrende dokumenter og krav til informasjonssikkerhet
 • Erfaring med revisjon av informasjonssystemsikkerhet og oppfølging av tiltak
 • God forretningsmessig forståelse
 • Evne til å formidle komplekse sikkerhetsfaglige forhold på en lettfattelig måte
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Sterk på gjennomføring, løsningsorientert og tydelig
 • Utadvendt med meget gode kommunikasjonsevner
 • Forbedringsorientert, strukturert og analytisk
 • Evne til å skaffe seg helhetlig oversikt og selvstendig foreta prioriteringer
 • Sterk lagspiller med evne til å dele kunnskap og erfaringer med andre kollegaer
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.01.2019
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Lars Eirik Berg
mob: 91610620

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.