IT Infrastructure Service & Operations

Senior IT Architect – Messaging & Integration (MQ)

DNB har et av Norges største IT-miljøer og vi ligger langt fremme på utvikling av digitale banktjenester. Det som er bra i dag er ikke nødvendigvis bra i morgen. Derfor trenger vi deg som har guts og kreative evner til å gjøre om forretningsbehov til gode IT-løsninger som støtter dagens og fremtidens behov.  Sammen med våre globale IT-partnere skal vi tilby kundene produkter og tjenester de ikke visste at de trengte.

Vi byr på spennende oppgaver som gir unike muligheter for faglig utvikling i et av Norges største IT-miljøer.  Våre IT-arkitekter spiller en sentral rolle i å sikre at DNB leverer stabile løsninger for kundene våre. Vi mener at bak en hver god IT-løsning står det en modig IT arkitekt med helhetsforståelse og teft for struktur.

I den enheten i DNB IT som har ansvar for teknologiplattformer/IT infrastruktur trenger vi å styrke laget med

en erfaren arkitekt som favner bredt innenfor IT infrastruktur og mellomvareløsninger, men som har spisskompetanse innenfor IBM MQ og tilsvarende produkter.  MQ er selve limet i DNBs tekniske verdikjeder, og konsernet har derfor en omfattende MQ infrastruktur. Vi står foran en omlegging og robustisering av denne plattformen, som bl.a. omfatter å bygge ny MQ infrastruktur på Linux plattform og flytte integrasjonene over på denne. Den personen vi søker vil være en spydspiss både i denne omleggingen og i senere forvaltning av miljøet, i tett samarbeid med våre partnere og interne «konsumenter» av messaging-tjenesten.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for å utarbeide, vedlikeholde og operasjonalisere arkitekturmålbilder, referansedesign og retningslinjer for bruk av messagingtjenester generelt og IBM MQ spesielt.
 • Ansvarlig for å utarbeide og operasjonalisere prosesser, retningslinjer og strategi for disse tjenestene/teknologiene
 • Pådriver av konsolidering, standardisering og automatisering innenfor området.
 • Utviklingsplaner, forbedringstiltak og lifecycle management for området
 • Ansvarlig for lisens- og kostnadsoptimalisering, samt kapasitetsplanlegging for tjenestene.
 • Være rådgiver og bistå prosjektleveranser med teknisk kunnskap spesielt knyttet til teknologiområdet.
 • Være aktiv pådriver av innovasjon innenfor fagområdet
 • Oppfølging av driftsleverandører

Krav til kompetanse:

 • Høyere utdannelse innen IT, men lang relevant erfaring kan sidestilles

Erfaring:

 • Minimum 5 års praksis innenfor området IT teknologi
 • Praktisk arbeid med arkitektur/design, implementering og drift av MQ/messaging (kømanagere, konsentratorer og proxy)
  • Relevant erfaring innen infrastrukturarkitektur og drift i større IT-miljøer
  • Erfaring med cloud teknologier og leveransemodeller er ønskelig, men ikke et krav
  • God erfaring i å jobbe i multi-sourcing miljøer
  • Erfaring fra å tenke «security by design»

 Fagkunnskap:

Spesialistkompetanse (hands-on) innenfor

 • IBM MQ eller tilsvarende produkter
 • Sikkerhetsmekanismer for området
 • Løsninger for høytilgjengelighet innenfor området

God teknisk kompetanse på ett eller flere av følgende generelle områder:

 • Serverteknologier og operativsystemer (Unix/Linux, VMware)
 • Nettverks/kommunikasjonsteknologier
 • Sikkerhetsløsninger
 • Løsninger for høytilgjengelighet
 • Løsninger for overvåkning
 • Cloud teknologier og leveransemodeller i Azure og AWS
 • Mellomvare generelt

Kunnskap om problemstillinger knyttet til forvaltning og videreutvikling av store og komplekse IT miljøer

Personlige egenskaper:

 • Pragmatisk og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer
 • Innovativ, proaktiv og fokus på forbedring og forenkling
 • Dyktig på relasjonsbygging
 • Effektiv og strukturert arbeidsform

Søkere blir vurdert fortløpende.

 

Fylke:
Hordaland
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
25.11.2018
Arbeidssted:
Oslo og Bergen
Kontaktpersoner:
Raguparan Mahesparan
mob: +47 48220815

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.