Domain Test Manager

IT Bank Tjenester søker deg som har tung erfaring fra test i komplekse og store IT-leveranser. Du har spesielt veldokumentert kompetanse innenfor test av komplekse porteføljer og tilhørende verdikjeder, i tillegg til svært god helhetsforståelse for test- og utviklingsmetodikk.
Som domain test manager må du kunne foreta selvstendige vurderinger av ulike problemstillinger knyttet til test av komplekse verdikjeder og sikre effektiv og helhetlig styring av test i IT-leveranser på program- og porteføljenivå i seksjonen.

Seksjonen har det helhetlige ansvaret for utvikling, forvaltning og drift av alle konto- og kundesystemene. Vi etablerer nå selvstendige autonome team med totalansvar for applikasjonenes livssyklus. Vår visjon er at vi skal være drivende i videreutviklingen av disse fremover, også ved introduksjon av nye plattformer og ny teknologi, både innenfor utvikling og test.

IT Bank tjenester har en stor applikasjonsportefølje, og er ansvarlig for systemer som er avgjørende for mer enn to millioner brukere. Vi er i hjertet av DNBs IT løsninger, og er en drivkraft i å skape nye digitale tjenester, samt å forbedre de eksisterende. Vi ønsker å øke teamet med en project manager med stor interesse for fagområdet og teknologi, og som vil bli med oss ​​for å skape fremtidens bank.

Er du den rette kandidaten?

Vi søker deg som tar eierskap og har stolthet i eget arbeid, som tar ledelse i prosjektene, samarbeider godt og har gode kommunikasjonsevner. Du er nysgjerrig, endringsvillig og er en pådriver for forbedring. Du tar initiativ, er drivende, kan inspirere og motivere andre og ønsker å dele kunnskap med dine kollegaer.

Du er ellers strategisk og taktisk i ditt arbeid har sterk gjennomføringsevne og har god helhets forståelse. Du evner å håndtere stress og usikkerhet og å strukturere opp uklare problemstillinger i en travel IT-hverdag. Sist men ikke minst er du en god relasjonsbygger, med et kunde- og forretningsorientert fokus.

Stillingen krever i tillegg kompetanse, erfaring og utdanning som følger:

 • Lang erfaring med test og testledelse (minimum 10 år), herunder utarbeidelse og operasjonalisering av teststrategier og etablering av testorganisasjoner
 • Planlegging, estimering, gjennomføring og rapportering av test på program- og prosjektnivå
 • Sterk teknisk kompetanse og systemkompetanse, samt forretningsmessig kunnskap og forståelse for seksjonens applikasjonsportefølje
 • Erfaring fra å jobbe tett med leverandører/partnere i multisourcing-miljøer
 • ISTQB eller annen relevant testledersertifisering/dokumentert testlederkompetanse
 • Høyere utdanning på universitets/høyskolenivå, eller relevant lang arbeidserfaring

Ansvarsområde for domenetestledere:

 • Ansvarlig for at alt som går i produksjon innenfor eget domene er kvalitetssikret og testet i henhold til DNBs leveransemodeller.
 • Helhetlig  planlegging, kvalitetssikring og gjennomføring av test i henhold til gjeldende metodikk og leveransemodell
 • Planlegge alle testaktiviteter i enheten og sikre at det gjennomføres nødvendige og kvalitativt gode tester for alle typer endringer
 • Planlegging, bestilling og koordinering av nødvendige ressurser, inkludert testmiljø
 • Sikre at DNB treffer på sin ambisjon for rask prosjektgjennomføring og bygge test deretter
 • Vurdere leverandørenes kvalitet og fremdrift for å sikre at tjenester leveres i henhold til spesifisert tjenestenivå, definerte krav og avtalt testkvalitet
 • Sikre at produktkvalitet og risiko rapporteres fra alle leveranser som beslutningsunderlag før produksjonssetting
 • Ansvar for å forbedre test i seksjonen, med retning mot mer automatisert testing, automatisert deploy, syntetisk/maskert databruk, i samarbeid med Delivery Automation og Release Train Management
 • Sikre tett samarbeid med Release Train Management
 • Vurdere testplaner og rapporter, og om test gjennomføres ihht DNBs policy, KRAFT prosesser, standarder, prosedyrer og rutiner.
 • Ved behov utøve testledelse i IT prosjekter /leveranser basert på kunnskap om test og forretningsområdet.
 • Ansvar for at prosjektene følger DNBs policy, KRAFT prosesser, standarder, prosedyrer og rutiner
 • Sikre tett og godt samarbeid med øvrige enheter om test og kvalitetssikringsaktiviteter
 • Sikre effektiv utnyttelse av testressurser

Ansvarsområde for divisjonen «IT Banking Platforms»:

IT Banking Platforms skal sammen med øvrige IT-divisjoner sikre at DNBs kunder til enhver tid får tilgang til riktige og gode tjenester og produkter.

Divisjonen skal utvikle, forvalte og drifte sine applikasjoner i DNBs tjenesteportefølje i tråd med DNBs teknologistrategi. Divisjonen skal optimalisere og transformere egne plattformer og applikasjonsportefølje, og utnytte verktøy og metodikk effektiv for å få stabil, sikker og effektiv drift.

IT Banking Platforms skal skape gode kundeopplevelser og levere på finansielle mål gjennom effektiv samhandling med forretningsområdene og IT.

Generelt for IT i DNB:

 • Ansvarlig for at seksjonen til enhver tid jobber for å sikre høy tilfredshet hos DNBs kunder
 • Ansvar for å sikre etterlevelse av konsern- og teknologistrategi
 • Ansvarlig for å etablere og utvikle et godt samarbeid og samspill med forretningsområdene
 • Ansvar for at det jobbes på tvers for å skape merverdi og forenkle løsninger.
 • Ansvarlig for at vi realiserer forretningsmessige mål, er resultat- og kundeorientert.
 • Ansvarlig for å sikre høy og relevant kompetanse på ditt fag- og ansvarsområde.
 • Ansvarlig for å etablere, drive og utvikle en organisasjon som tilrettelegger for oppfølging og delegering av ansvar og myndighet, og som sikrer at seksjonen driftes i tråd med gjeldende lovverk, regelverk, rutiner og prosedyrer
 • Ansvarlig for stabil og sikker IT-drift

 

Fylke:
Hordaland
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
23.11.2018
Arbeidssted:
Oslo eller Bergen
Kontaktpersoner:
Gro Rognstad
mob: +47 99540291

Tor Lekven
mob: +47 40890317

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.