IT Digitalisering og forretningsutvikling

IT Product Owner Credit/KYC

Vi i IT Digitalisering og forretningsutvikling har fått et viktig konsernmandat. Vi skal gjøre den digitale transformasjonen av DNB mulig! Vi skal hjelpe segmenter, forretning og støtteområder med å nå målene som er satt. Vi diskuterer gjerne ideer, problemstillinger og muligheter og vi er raske med å teste ut ny teknologi og nye løsninger.

Vi følger utviklingen i markedet så tett at vi kan gi råd om løsninger som kommer og kan være strategiske rådgivere på IT og digitalisering. Slik jobber vi for at de riktige ideene prioriteres, sikrer god prioritering mellom prosjektene og planlegger for maksimal fart og effekt. Vi vet hvor i prosessen de ulike prosjektene står, og kan gi en helhetlig status på vegne av IT. 

Vi hjelper DNB med å videreutvikle forretningsmodellene i tråd med det som skjer rundt oss. Vi støtter kundesegmentene i å få på plass digitaliseringsstrategier og vi tar i mot gode ideer. Vi skal utfordre på status quo og nye initiativer. På den måten skal vi være pådrivere for å øke utviklings- og innovasjonstakten i DNB. Sammen finner vi målet og løfter blikket. Slik skal vi gjøre den digitale transformasjonen av DNB mulig.

Vi trenger nå en IT Produkteier innenfor Kreditt og Kjenn din kunde.

Som IT Product Owner Credit/KYC vil du få ansvar for 

 • at DNB oppleves som den beste og mest offensive banken på digitale løsninger for kredittområdet, digital legitimering og on-boardning (Kjenn din kunde)
 • å definere forretningsmessig målbildet på tvers av forretningsområder
 • at forretningsområdene har god oversikt over teknologitrender, utviklingen i bransjen og regulatoriske krav i markedet innenfor kreditt, digital on-boardning (Kjenn din kunde)
 • rådgivning til forretning i grensesnittet forretningsmessige behov og teknologiske løsninger
 • å avdekke forretningsområdenes behov for IT utvikling, og igangsette utviklingsprosjekter
 • fasilitere prioriteringsprosess mellom interessenter på tvers av forretningsområdene for utviklingsprosjekter
 • eie og forvalte veikartet av prosjekter over tid som skal realisere forretningsmessig målbildet i kreditt verdikjede
 • ivareta dialogen inn mot ulike deler av IT  

Ønsket kompetanse

 • Du har god bransjeerfaring og kjenner kredittområdet og informasjonsarkitektur inngående
 • Klarer å engasjere deg i hele verdikjeder og forstå hvordan teknologien kan understøttet digital on-boarding helt fra kjernesystemer og ut i den kanalen som kunden benytter akkurat nå!
 • Minimum fem års erfaring innen IT tekniske løsninger relatert til kreditt/kjenn din kunde området. Du har gode akademiske resultater på masternivå
 • Du har erfaring fra å omsette forretningsmessige behov til gode kunde- og brukerløsninger
 • God forståelse for Porteføljestyring og igangsetting av utviklingsprosjekt
 • God oversikt på nasjonale og internasjonale regelverk for kreditt og kjenn din kunde
 • God oversikt på leverandørmarkedet innenfor kreditt

Personlige egenskaper

 • Kreativ og proaktiv samt viser gjennomføringskraft
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Diplomatisk og god til å etablere konsensus på tvers av mange interesser
 • Bygger sterke relasjoner på tvers av forretning og IT
 • Evner å utfordre
 • Nysgjerrig, forbedringsorientert og endringsvillig
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
27.09.2017
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Oddrun Moen
mob: 480 56 457

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vår visjon "Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden" er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre; Hjelpsom, profesjonell og initiativrik – kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.