Risikostyring

Drømmer du om en analytikerjobb i et spennende forsikrings og finansmiljø?

DNB Livsforsikring skal styrke selskapets Risikostyringsenhet og søker etter 2 motiverte medarbeidere:

Risikostyring DNB Liv er selskapets andrelinjefunksjon med ansvar for å identifisere, måle, analysere og rapportere selskapets risiko. Enheten består av godt kvalifiserte medarbeidere med krevende og utviklende arbeidsoppgaver. Risikostyring DNB Liv har et tett samarbeid med Risikostyring Konsern i DNB og utgjør i fellesskap et av landets ledende risikomiljø.

Vi trenger risikoanalytikere:

 • Analytiker forsikringsrisiko
 • Analytiker markedsrisiko

Analytiker forsikringsrisiko

Selskapet skal øke kapasitet knyttet til kvantitativ analyse og modellering av forsikringsrisiko og søker etter analytiker med sterke faglige kvalifikasjoner innenfor informatikk, finans, matematikk og/eller statistikk. Denne tillinger krever utdannelse på mastergradsnivå gjerne med aktuarkompetanse.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Analysere, følge opp og rapportere selskapets forsikringsrisiko
 • Bidra med å utvikle modeller innen risikostyring og kapitalkravberegninger i henhold til Solvens II

 Stillingen rapporterer til leder for Aktuar og Analyse i Risikostyring DNB Liv.  

Analytiker markedsrisiko
Selskapets modeller og rutiner for styring av markedsrisiko skal videreutvikles og selskapet søker etter medarbeider med sterke faglige kvalifikasjoner og forståelse knyttet til hvordan finansmarkedene påvirker DNB Liv og kundenes resultater.  Stillingen krever utdannelse på minimum mastergradsnivå med fokus på finansielle markeder.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utvikle rammeverk for forvaltning av markedsrisiko i henhold til interne og eksterne krav
 • Bidra med å utvikle metodikk og modeller for måling av markedsrisiko også innenfor Solvens II
 • Analysere, kontrollere og rapportere markedsrisiko

Stillingen rapporterer til leder for Markedsrisiko i Risikostyring DNB Liv.  

Egenskaper

For begge stillingene gjelder følgende:

 • Analytiske ferdigheter og samtidig øye for detaljer
 • Nøyaktig og systematisk
 • Kompetanse på modellering av risiko og håndtering av store datamengder
 • Se muligheter i forhold til å ta i bruk ny teknologi  
 • Evner å håndtere økende krav fra regulatoriske myndigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst person som liker å samarbeide med andre

 

Kontaktperson Analytiker forsikringsrisiko er Øystein Sæter tlf 958 16 597

Kontaktperson Analytiker markedsrisiko er Gunnar Thorsteinsen tlf 413 35 919

 

Både nyutdannede og kandidater med relevant erfaring oppfordres til å søke. 

Fylke:
Hordaland
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
25.09.2017
Arbeidssted:
Bergen
Kontaktpersoner:
Gunnar Thorsteinsen
mob: 413 35 919

Øystein Sæter
mob: 958 16 597


Som ansatt i DNB vil du være del av Norges største bank. Vi tilbyr gode muligheter for personlig og faglig utvikling samtidig som vi alltid tilstreber å bli en bedre samarbeidspartner for våre kunder. I dag tilbyr DNB lån, innskudd, fondsprodukter og kapitalforvaltning, skadeforsikring, livsforsikring og pensjonssparing, betalingstjenester og andre finansielle tjenester samt penge- og kapitalmarkedstjenester. Vårt mål er å tilby person- og bedriftskunder over hele Norge samt offentlig sektor den beste service. Vi er også representert i en rekke land over hele verden. Kunne du tenke deg å bli del av DNB?