Ny bruker

Registrer brukernavn og passord

Alle felt som er merket med rød stjerne må fylles ut (*)

Brukernavn: * Vennligst velg et sterkt passord,
altså minst 8 tegn og en
kombinasjon av store bokstaver,
små bokstaver,
tall
samt minst 1 spesialsymbol.:
* Gjenta passord: *

Personverngaranti

Formålet med behandlingen
Vi er opptatt av å verne ditt personvern. Personopplysningene du deler med oss når du søker på en stilling i DNB behandles for at DNB skal kunne vurdere deg som kandidat i forbindelse med en eller flere konkrete rekrutteringsprosesser. Vi vil også kunne bruke personopplysningene for statistiske formål og rapportering til offentlige myndigheter.

DNB Bank ASA er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du registrerer gjennom våre rekrutteringsløsninger. Vi benytter rekrutteringsportalen Easycruit for registrering av CV og søknad, som er en skytjeneste utviklet av Visma. For å vurdere deg som kandidat kan du også bli bedt om å gjennomføre evne-og personlighetstester som en del av rekrutteringsprosessen. Til dette benytter vi testverktøyene cut-e, som er en skytjeneste levert av Aon, og Ascend, levert av Assessio Norge AS.

Behandlingsgrunnlag
For å kunne behandle dine personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsprosessen, trenger vi ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger ved å sende en epost til rekruttering@dnb.no. Det er frivillig å avgi samtykke, men dersom du ikke samtykker vil vi ikke kunne vurdere deg som kandidat til stillinger i DNB. Det samme gjelder dersom du trekker samtykket tilbake.

Du avgir ditt samtykke ved å krysse av nederst på siden at du har akseptert personvernbetingelsene.

Personopplysninger som behandles
Det behandles personopplysninger som du selv avgir i forbindelse med rekrutteringsprosessen, herunder navn og kontaktopplysninger, samt opplysninger om utdannelse, arbeidserfaring og andre kvalifikasjoner. For enkelte stillinger gjennomføres det kredittsjekk, innhenting av politiattest og oversikt over verv. Dersom dette er aktuelt for stillingen du vurderes for vil du motta mer informasjon om dette senere i rekrutteringsprosessen. Dersom du blir bedt om å gjennomføre evne- og/eller personlighetstester vil også testresultatet bli behandlet, samt teknisk informasjon som IP-adresse og påloggingsinformasjon som avgis i testverktøyet.

Utlevering
DNB deler kun dine personopplysninger med tredjeparter dersom det foreligger en lovbestemt plikt, eller i de tilfeller vi benytter eksternt rekrutteringsselskap. Det vil fremgå av stillingsannonsen hvilket rekrutteringsselskap som eventuelt benyttes.

For gjennomføring av evne- og personlighetstester vil dine personopplysninger behandles av våre databehandlere cut-e og Assessio. I tillegg gjennomfører DNB bakgrunnssjekk av alle kandidater som aksepterer et jobbtilbud hos oss. I denne forbindelse vil dine personopplysninger bli delt med enten Semac eller Hireright, som gjennomfører bakgrunnssjekken for oss. Du vil motta mer informasjon om bakgrunnssjekk dersom du mottar et jobbtilbud fra oss. Hvis stillingen du har søkt på er underlagt egnethetsvurdering, kan vurderingen bli oversendt til Finanstilsynet.

Alle våre databehandlere er underlagt databehandleravtaler for å sikre personvern i henhold til EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR) og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Databehandlere utenfor EU er underlagt overføringsmekanismer godkjent av EU-kommisjonen. Vi pålegger alle våre databehandlere å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at personopplysninger ikke kan overdras til andre.

Dersom du har søkt på en bestemt stilling vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre selskap i DNB-konsernet.

Personopplysninger som fremgår av en åpen jobbsøknad via vår rekrutteringsportal vil kunne bli delt med alle selskap i DNB-konsernet. Din åpne jobbsøknad lagres i 360 dager, beregnet ut fra din siste profiloppdatering, hvoretter alle personopplysninger blir slettet.

Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og informasjon om den behandling disse undergis i rekrutteringsprosessen. Dersom registrerte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve disse rettet, supplert eller slettet etter reglene i personopplysningsloven. Du kan benytte deg av profilendringsfunksjonaliteten i Easycruit-kontoene for å slette, laste opp og redigere informasjon. Personopplysningene som inngår i avsluttede rekrutteringsprosesser slettes manuelt hver 6. måned. Dersom du aksepterer et jobbtilbud fra oss, vil dine personopplysninger ikke bli slettet, men isteden bli behandlet i samsvar med DNBs retningslinjer for behandling av personopplysninger om ansatte. Andre spørsmål om innsyn, retting, supplering eller sletting rettes til DNB ved å sende mail til rekruttering@dnb.no. Du kan også alltid henvende deg til Datatilsynet.

  Jeg aksepterer herved personvernbetingelsene *